رنگ های ساده
رنگ های ساده شرکت بر پایه رزین اپوکسی و پلی استر تولید شده و مشابه با فامهای درخواستی مشتری قابل ارائه می باشد که عمده مصرف آن در لوازم خانگی، صنایع خودرو، لوازم پزشکی، لوله های آب، وسائل اداری و... می باشد که امکان تولید اینگونه رنگها با براقیت متفاوت متناسب با کاربرد های گوناگون وجود دارد.
این رنگ در حال حاضر فقط در شرکت الکترو زر سازه تولید شده و بعنوان رنگ انحصاری در اداره ثبت اختراعات به ثبت
رنگ های ساده شرکت بر پایه رزین اپوکسی و پلی استر تولید شده و مشابه با فامهای درخواستی مشتری قابل ارائه می باشد که عمده مصرف آن در لوازم خانگی، صنایع خودرو، لوازم پزشکی، لوله های آب، وسائل اداری و... می باشد که امکان تولید اینگونه رنگها با براقیت متفاوت متناسب با کاربرد های گوناگون وجود دارد.