رنگ ترک
رنگ ترک به عنوان یک رنگ تزئینی بر پایه رزین اپوکسی-پلی استر از ایده هایی بود که در شرکت الکترو زر سازه به واقعیت پیوست.
اجرای رنگ ترک به دلیل ساختار فنی موجود در آن بسیار ساده بوده و با ضخامت 50تا 60 میکرون پوشش مناسب را ایجاد و به لحاظ اقتصادی کاملا به صرفه می باشد.
این رنگ در حال حاضر فقط در شرکت الکترو زر سازه تولید شده و بعنوان رنگ انحصاری در اداره ثبت اختراعات به ثبت رسیده است.
رنگ ترک به عنوان یک رنگ تزئینی بر پایه رزین اپوکسی-پلی استر از ایده هایی بود که در شرکت الکترو زر سازه به واقعیت پیوست.
اجرای رنگ ترک به دلیل ساختار فنی موجود در آن بسیار ساده بوده و با ضخامت 50تا 60 میکرون پوشش مناسب را ایجاد و به لحاظ اقتصادی کاملا به صرفه می باشد.
این رنگ در حال حاضر فقط در شرکت الکترو زر سازه تولید شده و بعنوان رنگ انحصاری در اداره ثبت اختراعات به ثبت رسیده است.