رويين كاري

فلزي (آهني) كه تميز شده بشدت مستعد خوردگي است؛ در اين حالت،‌ بايد قطعه را رويين (passive ) كنيم. رنگ بخاطر رزيني كه دارد به فلز (آهن) نمي‌چسبد.  اين رزينها در طول زمان با سطح آهن (يون آهن) بعنوان كاتاليزور وارد عمل شده و باعث تسريع واكنش صابوني شدن مي‌شود. با صابوني شدن، چسبندگي رنگ كم مي‌شود و قطعه از زير رنگ، شروع به طبله كردن مي‌كند و يا در اثر ضربه يا خمش، رنگ از روي قطعه كنده مي‌شود. براي اينكه از اين واكنش جلوگيري كنيم، از پوششهاي سطح (Coatings ) استفاده مي‌كنيم.
پوششها با قطع ارتباط با محيط، از خوردگي پيشگيري نموده و يا آنرا كند مي‌نمايند.
 پوششهاي واسط فسفاته در اثر واكنش بين يونهاي فسفات با سطح فلز، روي آن ايجاد مي‌شود. اين پوشش واسط، هم سطح را در مقابل خوردگي محافظت مي‌كند و هم تضرس لازم را براي پذيرش رنگ ايجاد مي‌نمايد.
مهمترين كاربرد پوشش فسفات در صنايع فلزي، افزايش خاصيت چسبندگي رنگ به فلز مي‌باشد و بر روي ظاهر و سختي سطح فلز، خواص الكتريكي و  مقاومت در برابر خوردگي تأثير مي‌گذارد.
مرحله نهايي در عمليات فسفاته كردن،  شستشوي نهايي در يك محلول رويين است. شستشوي نهايي ممكن است يك خشك كردن ساده در اثر حرارت باشد و يا شامل عبور از يک محلول خاص  باشد.